Forbedring - RUH Send inn Mistet utstyr Utvidet pasientjournal Sykepleier: Medisinering Pasientskade SAR: Rapport mannskap SAR: RUH Oppstart beredskapsvakt Vakthendelse Funnet utstyr SAR: Alarmmottak Send inn 01 Feilmelding Send inn 02 Funnet Send inn 03 Tapt/mistet Send inn 04 Ødelagt/skadet utstyr Send inn 05 Vakthendelse Send inn 06 Førstehjelpshendelse Send inn 07 Medisinering TSF - 01 Feilmelding TSF - 02 Funnet TSF - 03 Mistet TSF - 04 Ødelagt utstyr TSF - 06 Førstehjelp TSF - 07 Medisinering TSF - 05 Vakt Send inn 8 Varsler
Logg inn med Facebook